Bądź bezpiecznym rodzicem. Czyli jak stworzyć poczucie bezpieczeństwa u dziecka.

Szacunkowy czas czytania: 5 min Podstawa podstaw  Poczucie bezpieczeństwa jest do podstawą do prawidłowego rozwoju psychospołecznego i emocjonalnego dziecka. Każdy człowiek, bez względu na wiek, czuje się zagrożony, gdy poziom bezpieczeństwa spada. Oprócz zapewnienia oczywistego bezpieczeństwa fizycznego, najważniejsze dla prawidłowego kształtowania się osobowości dziecka jest poczucie bezpieczeństwa w zakresie psychicznym i emocjonalnym. Zobacz też:Lista zakazanych błędów wychowawczych.”Nie” to za mało. Jak być asertywnym.Kościół, seks i przemoc.Chrzest i I Komunia. Patent doskonały. Mózg zaprogramowany.Kiedy depresja zabija dziecko…

Kościół, seks i przemoc.

Szacunkowy czas czytania: 5 min Dzieci wychowywane w wierze katolickiej od najmłodszych lat poddawana są przemocy seksualnej ze strony kościoła. Biorąc pod uwagę, że nie tylko czynem, ale i słowem można być sprawcą przemocy seksualnej, to Kościół wydaje się ekspertem w byciu sprawcą przemocy. Ponadto działaniom przemocy seksualnej poddawane są dzieci i to za zgodą swoich rodziców. Dziecko (prędzej czy później) dowiaduje się, że seks sam w sobie jest czymś złym. Nie można podejmować kontaktów seksualnych, ot tak. Służą one do prokreacji i dozwolone są tylko w związku małżeńskiemu kobiety i mężczyzny. W samym już tym przekazie poruszone zostało kilka kwestii. Co więcej Kościół robi to bezkarnie, nazywając głoszone słowa nauką kościoła. Kościół obrzydza kontakty […]

To ja! Pedofil. Poznajcie mnie i moją rodzinę. Czyli słów kilka o nowej ustawie.

Szacunkowy czas czytania: 5 min   Nowa ustawa o dopuszczeniu wizerunku i danych osobowych pedofilów, wydaje się być jak najbardziej trafiona. Wedle złożonego projektu pedofile będą podzieleni na dwie grupy. Pedofile z pierwszej grupy będą podani do wiadomości publicznej, ale o ograniczonym odbiorze a pedofile z grupy drugiej będą powszechnie znani wszystkim obywatelom. Jeśli jednak przyjrzeć się bliżej samemu projektowi ustawy, jej ewentualnych reperkusjach oraz samemu zagadnieniu pedofilii nasuwają się pewne wątpliwości. Ustawa dzieli przestępców seksualnych na tych bardziej niebezpiecznych i tych, którzy nie stanowią (póki co) jeszcze tak poważnego zagrożenia. Taki wniosek można wysnuć czytając wytyczne, które decydują o tym, czy dana osoba będzie powszechnie znana, czy znana tylko wybranej grupie społecznej. Rejestr powszechny […]

Wiara w Boga jest wygodna

Szacunkowy czas czytania: 8 min Jak dobrze być nieodpowiedzialnym Człowiek generalnie ma tendencję do przyjmowania postawy „maksimum przyjemności, minimum wysiłku”. Nie ma w tym nic złego, ponieważ człowiek dąży w swym życiu do bycia szczęśliwym, nie do trwania w nieszczęściu (po za specyficznymi jednostkami odnajdującymi szczęście w nieszczęściu, zwłaszcza własnym)., Jeśli napotka trudności, w pierwszym odruchu próbuje je ominąć, bowiem zmierzenie się z nimi, prowadzi do dyskomfortu emocjonalnego. Każdy ,jeśli miałby wybór między bezkolizyjnym ominięciem sytuacji problemowych a podjęcie działań mających na celu wyeliminowanie problemów, zapewne wybrał to pierwsze. Druga opcja, choć zapewnia faktyczne rozwiązanie sytuacji problemowej, jest mało wygodna dla człowieka. Po pierwsze trzeba przyznać, że problem jest, po drugie trzeba zadać sobie trud, […]

Dobra kara nie jest zła.

Szacunkowy czas czytania: 3 min Alternatywą dla popularnego karania jak klaps, bicie, krzyk i wymyślanie na poczekaniu, co dziecko najbardziej zaboli (zaboli to zapamięta) za złe zachowanie jest ponoszenie przez dziecko logicznych konsekwencji swojego niewłaściwego zachowania. Samo słowo “kara” nie kojarzy się dobrze…kara grzywny, kara za winy, kara śmierci, kara  boska itd. Oczywiście kara nie ma być przyjemnością, bo jaki byłby sens jej stosowania? Nazewnictwo jednak nie jest bez znaczenia. Jeśli o karze pomyślimy jako o konsekwencji, następstwie, to wtedy klaps w dupsko za niezjedzenie obiadu nie będzie miał większego sensu. Ani to logiczne, ani nie powoduje chęci zjedzenia obiadu i w zasadzie niczego nie uczy….niczego oprócz faktu, że można bić ludzi (nie wspomnę już […]

temp-banner